Kitab Dzamm al-Kibr wa-l-‘Ujb (3) | Kitab ke-29 Ihya’ ‘Ulum ad-Din

~ Oleh: Muhammad Ma’mun
2. Tentang Keutamaan Rendah Hati. Rasulullah bersabda, “Ketika Allah membuat seseorang tidak menonjol, Dia pasti memuliakannya. Ketika seseorang bersikap rendah hati, Allah pasti meninggikannya.”
Beliau juga bersabda, “Tidak ada manusia yang kepalanya tidak dikekang oleh tangan dua malaikat. Bila ia menunjukkan kerendahhatian, tali kekang akan ditarik ke atas dan kedua malaikat itu akan berseru, ‘Ya Allah, muliakan dia!’ Bila ia menunjukkan keangkuhan, mereka akan menarik kepalanya ke bawah lalu berseru, ‘Ya Allah, hinakanlah dia!’”
Beliau juga bersabda, “Berbahagialah dia yang rendah hati tanpa menghinakan diri, membelanjakan harta yang ia kumpulkan bukan untuk kemaksiatan, mengasihi mereka yang tersingkir dan kekurangan, dan mau bergaul dengan orang-orang yang berpengetahuan dan bijaksana.”
Abu Salamah al-Madini bercerita tentang kakeknya yang bertutur, “Pernah Rasulullah menjadi tamu kami saat beliau sedang berpuasa. Kami menyajikan untuk beliau segelas susu untuk berbuka. Ketika beliau mencicipinya dan mendapati susu tersebut manis, beliau bertanya, ‘Apa ini?’ Kami menjawab, ‘Kami mencampurnya dengan madu.’ Beliau kemudian duduk, meletakkan minuman, lalu bersabda, ‘Aku tidak mengatakan minuman ini haram. Tapi [aku ingin mengatakan:] barang siapa rendah hati, Allah akan memuliakannya; barang siapa takabur, Allah akan menghinakannya; barang siapa hemat, Allah akan membuatnya kaya; dan barang siapa boros, Allah akan membuatnya fakir; dan barang siapa sering mengingat Allah, Dia akan menjadikannya kekasih-Nya.’”
Pernah, seorang pengemis penyakitan mendatangi rumah Rasulullah dan meminta sesuatu kepada beliau. Waktu itu beliau sedang makan [bersama sejumlah pemuka Quraisy]. Rasulullah menyilakan pengemis itu masuk dan mengajaknya duduk di samping beliau. Pengemis itu duduk bersentuhan paha dengan beliau dan makan bersama beliau. Salah seorang pemuka Quraisy menganggap lelaki itu kotor dan memandanginya dengan mata jijik. Ia tidak mati sebelum ditulari penyakit yang sama.
Rasulullah bertutur, “Allah memberiku pilihan antara menjadi hamba sekaligus rasul atau raja sekaligus nabi. Aku tak tahu bagaimana menentukan pilihan. Salah satu sahabatku di antara para malaikat adalah Jibril. Maka kutanyakan soal ini kepadanya. Ia berkata, ‘Rendah hatilah di hadapan Tuhanmu!’ Aku pun menjawab, ‘Aku ingin menjadi hamba sekaligus rasul.’”
Allah mewahyukan kepada Musa, “Aku menerima salat orang yang rendah hati, tidak sombong di hadapan hamba-hamba-Ku, dan yang hatinya senantiasa penuh dengan rasa takut kepada-Ku. Ia menghabiskan hari dengan mengingat-Ku dan menahan diri dari nafsu demi Aku semata.”
Rasulullah bersabda, “Kemuliaan terletak dalam kesalehan, kehormatan dalam kerendahhatian, dan kekayaan dalam keyakinan.”

Leave a Comment