Menimbang Sahabat Nabi Bersama al-Ghazâlî

– Oleh Muhammad Ma’mun Salah satu sub-bab yang menarik perhatian saya dalam kitab teologi al-Ghazâlî, al-Iqtishâd fî-l-I‘tiqâd, adalah “Fî Syarh ‘Aqîdat Ahl as-Sunnah fî-sh-Shahâbah wa-l-Khulafâ’ ar-Râsyidîn,” yang ia masukkan sebagai ath-Tharf 3 dari Bâb 4 dari Quthb 4. Dus, hampir di akhir buku yang ia […]